12
Říj

Farní kavárna

20.10.2019 08:30

Přijďte na výbornou kávu,

těší se na Vás

           hostitelé nedělních kaváren:

27. 10. - Možnost přihlášení - on-line   (i v jiných termínech)
20. 10. - Misijní kavárna  

Štítky:
12
Říj

Biblické tance

15.10.2019 19:30

Srdečně zveme všechny zájemkyně, které mají rády spojení židovské hudby, tance, modlitby a spole­čenstv­í žen
na naše setká­vání.
Scházíme se pravidelně 1x za 2 týdny v Orlovně. Další setkání bude v úterý 15. října v 19:30.

Na všechny se těšíme!

12
Říj

Misijní neděle

19.10.2019 15:30
20.10.2019 11:30

12
Říj

Když ty, tak já taky

19.10.2019 19:00

12
Říj

Větrání varhan v Lidéřovicích „Krovy kostela v Lidéřovicích”

27.10.2019 14:30

12
Říj

Gruzie a Arménie na mašině

08.11.2019 18:00

Orel jednota Telč

zve na cestopisnou besedu a videoprojekci  

s p. Tomášem Holcnerem

 

Bar s občerstvením otevřen od 17.30

 

15
Zář

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat celé farnosti za obrovskou podporu v našich nejtěžších chvílích. Všichni jste nám byli a jste rodinou, kdy jsme pocítili sílu modlitby a přátelství. Děkujeme za všechny modlitby, zvláště za společné růžence. Děkujeme za všechny nabídky pomoci, za podané ruce a objetí. Děkujeme Anežce Tiché, Radimovi Tichému a sboru Santini za nádherný hudební doprovod při zádušní mši svaté v Kostelním Vydří. Děkujeme všem kněžím, ministrantům, lektorům a ostatním, kdo se jakkoli podíleli na nezapomenutelném rozloučení s Maruškou. Děkujeme všem, že jste spolu s námi doprovodili Marušku na poslední cestě. Také děkujeme za veškerou hmotnou podporu.

Prožíváme hluboký smutek, o to víc si uvědomujeme bohatství v lidech kolem nás.

Upřímné díky.

Štefanikovi a Salákovi

A tentokrát jsme přáli opět k narozeninám..

K prohlížení celého alba kliknout na obrázek ↓

27
Črv

JAK JSME PUTOVALI DO MARIAZELL

Ve dnech 21. až 23. června 2019 se čtyři telčští farníci zúčastnili pěší pouti do Mariazell. Přijali pozvání přátel z třebíčské farnosti Jejkov, kteří se pravidelně - letos již 30. rokem -  této pěší pouti účastní, a to společně s farníky z rakouského Paudorfu. Pouť probíhá v duchu zásad, které stanovil již v roce 1786 císař Josef II; začíná vždy v pátek po svátku Těla a krve Páně (Boží Tělo).

Třebíčské a paudorfské farníky pojí dlouholeté přátelství a zejména paudorfský farář P. Udo Fischer je velkým příznivcem

(Pro shlédnutí všech fotek kliknout zde)

vzájemného sdílení českých a rakouských poutníků. Bezprostředně po sametové revoluci osobně pozval třebíčské farníky, aby se připojili k pěšímu putování k Matce Boží Mariazellské. Ruku v ruce s tímto pozváním šla ze strany paudorfské farnosti i „péče o třebíčské poutníky“ – zajištění ubytování a stravy po celou dobu putování.

A jak vlastní pouť probíhala?  Vycházeli jsme v pátek v 

Syndikovat obsah